Licenties en opties op een rij

Eén compleet overzicht

Voor onze R<THINK webapplicatie heeft u de keuze uit twee licenties, de R<THiNK Business License en de R<THiNK Professional License. Beide licenties bieden een onbeperkt aantal gebruikers binnen hetzelfde account.

De Professional License heeft een aantal extra functionaliteiten ten opzichte van de Business License: 

  • een import functie die het voor u gemakkelijk maakt om in één keer grote hoeveelheden data te importeren;
  • een 'mapping' functie die ervoor zorgt dat o.a. milieuprofielen op bedrijfsniveau beheerd kunnen worden in plaats van per berekening;
  • het maken van templates (default onderbouwingen, beschrijvingen, uitgangspunten) voor groepen van producten zodat u centraal aanpassingen kunt doorvoeren in plaats van tientallen berekeningen te moeten aanpassen.

Voor beide R<THiNK licenties geldt dat naast Nederlandse, ook EPD's voor Europese landen en/of toepassingen gemaakt kunnen worden, waarvoor andere LCA-methoden - en eventueel nationale aanvullingen - gelden. Door vooraf de juiste LCA-methode te selecteren wordt voor de berekeningen in R<THiNK gebruik gemaakt van vigerende wet- en regelgeving. U kunt nu kiezen uit de volgende LCA-methoden:

  • Nederland - Nationale Milieudatabase (set 1 + set 2)
  • België - B-EPD (EN 15804+A1 en EN 15804+A2)
  • Duitsland - Ecobility Experts (EN 15804+A1 en EN 15804+A2)
  • Europa - EN 15804+A1, EN 15804+A2 (ECO Platform)
  • Inside/Inside - interieurproducten (voorzien vanaf mei 2021) 

Nog meer add-on functionaliteiten

R<THiNK voorziet in een aantal speciale functionaliteiten waarmee u de Business of Professional License kunt uitbreiden.

  • Zo biedt Corporate (€ 950/jaar) de mogelijkheid accounts op corporate niveau te beheren en gebruikers aan te maken en hen rechten toe te kennen.
  • Speciaal voor ervaren LCA deskundigen is een persoonsgebonden LCA Expert Function beschikbaar (€ 475/jaar). Deze functie biedt één persoon binnen uw organisatie extra functionaliteiten als het gaat om uw bedrijfsdatabase(s). Voor deze uitbreiding gelden een aantal specifieke voorwaarden waardoor deze functie alleen op aanvraag beschikbaar is.
Up-to-date service

Om inzicht te krijgen in de milieuprestaties van uw producten vinden wij het belangrijk dat u over betrouwbare en recente informatie beschikt. Daarom maakt de R<THiNK up-to-date service standaard onderdeel uit van onze licenties. 

Zodra er aanpassingen in LCA-methoden, software of milieuprofielen bekend zijn, verwerkt R<THiNK deze wijzigingen in alle gegevens. Ook uw bedrijfsdatabase loopt automatisch in deze update mee. Dit betekent dat u met deze R<THiNK up-to-date service altijd beschikt over de meest recente data voor het berekenen van de milieuimpact van uw producten.