Overzicht, inzicht, toekomstperspectief

R<THiNK is een cloudgebaseerde Software-as-a-Service (SaaS). Een wetenschappelijke onderbouwde webapplicatie waarmee organisaties zelf op een efficiente manier LCA's van hun bouwmaterialen kunnen opstellen.

R<THiNK geeft organisaties inzicht in de milieuprestaties van hun producten in de verschillende product levensfasen en biedt de mogelijkheid producten te analyseren, te optimaliseren, overzichtelijk te rapporteren en onderling met elkaar te vergelijken.

Met een licentie regelt R<THiNK de set-up van uw account in de R<THiNK webapplicatie, waarna u vanaf elk apparaat met een internetverbindingen direct toegang heeft tot uw account. Uw gegevens zijn overal gesynchroniseerd.

U hoeft geen software of hardware te kopen, installeren en te onderhouden. R<THiNK biedt centraal een up-to-date service. Op basis van feedback van gebruikers worden verbeteringen in software automatisch doorgevoerd. Wijzigingen in LCA-methoden en in achterliggende databases worden verwerkt evenals de gevolgen hiervan voor uw specifieke company database.
Uiteraard heeft de beveiliging van al uw gegevens onze hoogste prioriteit. 

Direct op uw scherm

R<THINK dashboard
R<THINK milieuprofiel
R<THINK product samenstellen
R<THINK realtime results
R<THINK review proces