Uw milieu-impact, onze zorg

Milieuwinst is vandaag de dag één van de belangrijkste drijfveren. Materialen worden schaarser en er is een groeiend urgentiebesef over de milieuschade als gevolg van ons menselijk handelen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw- en vastgoedsector willen graag duurzaam en circulaire oplossingen toepassen en hebben hoge ambities op dit gebied. Een belangrijke uitdaging is het op uniforme wijze aantonen welke reducties mogelijk zijn om deze doelen te bereiken.

Overzicht, inzicht, toekomstperspectief

Of u nu een project specifieke calculatie wilt maken of de milieu-impact van uw gehele productportfolio wilt berekenen, R<THiNK  

 • is een gebruiksklare oplossing met LCA-bouwstenen die vooraf zijn gedefinieerd door onafhankelijke deskundigen;
 • vereist geen inhoudelijke LCA kennis om direct aan de slag te gaan;
 • biedt een up-to-date service van de milieuprofielendatabases waarbij uw bedrijfsspecifieke databases, berekeningen en realtime resultaten waarheidsgetrouw en betrouwbaar zijn

De milieu-impact van uw product

                                                                                         

LCA informatie is van belang voor iedereen die geïnteresseerd is het milieu te helpen

Een levenscyclusanalyse (LCA) geeft inzicht in de milieubelasting van een product over de hele keten. De LCA laat zien waar kosten bespaard kunnen worden door inefficiënties in het product, het proces en in de keten te identificeren en te verbeteren.

 • Intuïtieve menustructuur;
 • Overzichtelijk user dashboard​ met database updates en NIBE berichtgeving;
 • Door LCA experts (voor)gedefinieerde LCA bouwstenen;
 • Realtime inzicht in milieuimpact zodat u kunt optimaliseren (en vergelijken);
 • Import- en exportfunctionaliteiten;
 • Uitgebreide rapportagesjablonen en -formaten;
 • Up-to-date service milieuprofielendatabase (wetgeving, laatste inzichten en technieken);
 • Geïntegreerde review optie (voor review door onafhankelijke derde);
 • Automatisch gegenereerde ondersteunende (grondstoffen)bestanden die voldoen aan de eisen van review;
 • Compleet ingerichte HelpDesk portaal;
 • De nieuwe EN 15804+A2 is als beschikbare methode toegevoegd.

Direct op uw scherm

R<THINK dashboard
R<THINK milieuprofiel
R<THINK product samenstellen
R<THINK realtime results
R<THINK review proces

In 4 stappen naar inzicht

R<THINK calculation
https://www.datocms-assets.com/32423/1614092694-iconsblauw-08-maze.svg

Bereken zelf de milieuimpact van uw product

R<THINK insights
https://www.datocms-assets.com/32423/1614092730-iconsblauw-09-planet.svg

Evalueer en optimaliseer de milieuimpact van uw product